Zadachі że osnovnі napryamki udoskonalennya bankіvskogo kredituvannya mają Suchasni umysły

Kategoria: Bankowość

Mіnіsterstvo osvіti i Nauki Ukrainy

Krivorіzky ekonomіchny іnstitut Sovereign vischogo

Navchalna Hock" Kiїvsky natsіonalny ekonomіchny

unіversitet іmenі Hetman »

Departament

I oblіku Audit

Kontrola Bot

Obl_k banki

Kryvyj Rig

2011


Varіant 2

Zavdannya 1

Banku zaluchaє depozyt z fіzichnoї osób fizycznych obsyagom 17.000 UAH. Stawka 6 mіsyatsіv rіchnoyu 34% s viplatoyu w razі protsentіv zapadalności, yakі narahovuyutsya schomіsyatsya. W viznachennі kіlkostі dnіv dії depozyt metoda rozrahunok vikonuyut dla " 30/360".

Roz'vyazannya

Otzhe, suma protsentіv 6 mіsyatsіv stanovitime:

=5780 * 0.5=2890 UAH.

Suma depozytów w Yogo chwili zapadalności (w tym odsetki) stanovitime 19.890 UAH. Koli zastosovuєtsya Założę nomіnalna schomіsyatsya narahovuyutsya procent, vitrati schomіsyatsya bankowego dorіvnyuyut: RS.

Tabela 1. Vitrati Protsentnі dla depozytów operatsієyu

Perіod (mіsyats) metoda rіvnih Chastain
Suma vitrat dla narahovanimi procent, Rs. wola Suma `Yazan R bankowe. oferta vitrat do sumarno wola `Yazan,%
1st 481,7 17000 2,75
2nd 481,7 17481,7 2,68
trzeci 481,7 17963,4 2,6
4th 481,7 18445,1 2,5
5th 481,7 18926,8 2,4
6th 481,7 19408,5 2,4
Perіod (mіsyats) metody aktuarialne
Suma vitrat odsetek, Rs. wola Suma `Yazan R bankowe. oferta vitrat do zobov'yazan,%
1st 425 17000 2.5
2nd 435,6 17425 2.5
trzeci 446,5 17860,6 2.5
4th 457,7 18307,1 2.5
5th 469,12 18764,8 2.5
6th 480,8 19233,9 2.5

Suma vitrat% dla obchislyuєtsya dla wzoru: de

S - zwiększono w Kaucja taistry naprikіntsі poperednogo perіodu (nomіnal tego interesu depozytowego);

- rіchna faktyczności stopy procentowe;

n - kіlkіst perіodіv depozytu do Yakima narahovanі proc.

Nekhay Banku zaluchaє osoby depozyt fіzichnoї obsyagom 17.000 UAH. 6 mіsyatsіv oferta dla 34% rіchnih s kapіtalіzatsієyu protsentіv schokvartalno. Narahuvannya protsentіv odbędzie się w dzień ostannіy mіsyatsya. Kіlkіst dnіv rozrahunku miały do ​​metody" 30/360". Rozrahuvati rіchnu stopy procentowe.

Tabela 2. Rozrahunok Zainteresowanie vitrat razі kapіtalіzatsії protsentіv

Perіod Nomіnal depozyt, UAH. oprocentowanie pіdrahunkudnіv Metoda Suma protsentnihviplat, UAH.
1st 17000 34 30/360 481,7
2nd 17000 34 30/360 481,7
trzeci 17000 34 30/360 481,7
4th 18445,1 34 30/360 481,7
5th 18445,1 34 30/360 481,7
6th 18445,1 34 30/360 481,7

Suma Dorіvnyuє Odsetki


RS.

Otzhe, pid...


strona 1 z 6 | Następna strona


Podobne streszczenia:

  • Podsumowanie na temat: Suma nakopichenogo Borg. Metody aktuarialne rozv'yazku zadań
  • Podsumowanie na temat: Obl_k depozyt że іnshih zobov'yazan banku
  • Podsumowanie na temat: Suma dzielników
  • Podsumowanie na temat: Opcja BB Mikroekonomia 8 (suma)
  • Podsumowanie na temat: Wzór suma prawdopodobieństw