Związki siarki tlen

Kategoria: Biologia i chemia

To

wykazało, że 1, 2-cykliczne siarczyny reagować z octanem sodu lub SN2 mechanizm ataku z węgla, otrzymując γ - lakton lub atak grupę S=O, uzyskując acetali.

Typowy

związki te dla kursu Solwolizę benzylu p-toluenosulfonian i dziewięciu pochodne benziltsiklicheskih - zadowalająco skorelowane z przy użyciu wagi NT i YOTs równania w rozszerzonej Grunwald-Uinsteyna. Reakcje badano Zfeniletil benzensulfonatov z X- Y-pirydyna w acetonitrylu w temperaturze 60 ° C przy wysokich ciśnieniach. Wyniki odzwierciedlają że zmiany w mechanizm z dysocjacyjne SN2 SN2 z początku transformacji stwierdzić z coraz większą presją.

W

średni silnie zasadowy, 2, 4-dinitrofenylo 4-hydroksy-β-styrenosulfonian hydrolizowany dissotsiatsiativnomu mechanizmu (E1cB) z prawdopodobieństwem luźny typ pośredni" sulfohinona".

Tris (ftorsulfuril) fluorometanu 2dietidamidobenzila reakcji z fosforynem, otrzymując związek pośredni, cząsteczką, która rozszczepia SO2, aby otrzymać mieszaninę (ftorsulfonilnyh) związki. Kinetyka i mechanizm reakcji związków fluorowanych aryl podstawiony fosforu i 2, 2, 2 - sulfoniany trifluoretil.

Aby

Przykładowe sposoby SCRF / MO naniesiono na hydrolizę i metanolizy chlorku metanosulfonylu. Aminolizę aromatycznych amin i acylo-sulfonylo- chlorki badane w ramach parametrów rozpuszczalników, tworząc więcej W zależności od procesu rozpuszczalników. Badane rozpuszczalników wpływ na reakcje chlorek dansylu z podstawionymi pirydynami w MeOH-MeCN wykorzystaniem dwóch solvatohromaticheskogo parametry równania Taft i cztery parametry Kirkwood - Onsager, Parker, Marcus i wyrównanie Hildebrand. Cząsteczka ja-CN rozpuszczalnikiem przyspieszyć odczynniki separacji ładunku i stabilizują przejścia Stan.

Opcje Aktywacja w wodnym hydrolizy p-dioksan przejścia przez bromek toluenosulfonylu pik przy 0,01 ułamka molowego dioksanu i 0,12, co odpowiada okolicy stabilizuje strukturę rozpuszczalnika. Chiralne spiro PI4 sulfuran - łatwo hydrolizuje się w warunkach zasadowych (1 mol NaOH), otrzymując czysty optycznie sulfotlenek i pojedynczy diastereomer. Odwrotnie, hydroliza spiro-PI4 sulfurana w warunkach kwasowych (1 mol HCI) otrzymuje się również sulfotlenek w postaci pojedynczego diastereoizomeru, ale z przeciwnej konfiguracji absolutnej przy atomie siarki. Zaproponował następujący mechanizm tych reakcji hydrolizy zgodnie z normą: Warunki mogą przechodzić na drodze ataku jonów hydroksylowych na centralnym atomie siarki, z wytworzeniem związku pośredniego. Podział SO (obligacji i acyloksy) izomeryzacji całym siarki wytwarza pentakoordinirovany półprodukt grupa hydroksylowa w położeniu wierzchołkowym. Następnie, po deprotonacji Podaje SO (acyloksy) obligacji prowadzi do bardzo diastereoselektywny Tworzenie sulfotlenku o absolutnej konfiguracji R. W kwaśnym środowisku, reakcję może nadal przepływa przez główny protonowania spirosulfurana atomem koniuszka grupa tlenu, który występuje po Time Attack H2O atom siarki i siarki hexa-utworzone pośredni. Odszczepienie S-O (acyloksy) oraz w pośredniej komunikacji wokół środka siarki prowadzi do izomeryzacji związek pośredni z grupą hydroksylową w pozycji wierzchołkowego. Końcowy deprotonację i wstawić seryjny SO (acyloksy) rentowności obligacji sulfotlenkowy o absolutnej konfiguracji S przy atomie siarki.

Referencje

Dla

przygotowanie tej pracy zostały wykorzystane materiały z witryny masters.donntu.edu.ua/