Defekt masy i energia wiązania jądra

Kategoria: Fizyka

MINISTERSTWO EDUKACJA ROSYJSKI FEDERACJA

BLAGOVESCHENSKY STAN

Pedagogiczny UNIWERSYTET


krzesło Podstawy fizyki


Energii komunikacja i wady masa

zajęć pracy
Spełnione: Student 3 Oczywiście FMF, grupa " E" do podważenia Sprawdzone: Profesor nadzwyczajny Karatsuba PR Błagowieszczeńsk 2000 Zawartość

§ 1. Wada waga - charakterystyka

atomowej energii rdzenia zasilania. 3.

§ 2 Spektroskopia masowa Metody

Pomiar Masa i aparatura. 7

§ 3. Półempiryczne formuły

computing Masy atomowe i Energie wiązania jąder. 12

pkt 3.1. Starsze półempiryczne Wzór. 12

pkt 3.2. Nowy półempiryczne Wzór

podano muszle wpływu 16

Literatura 24

§ 1. Wada Waga - charakterystyka jądro atomowe, energia wiązania.


Problem niecałkowitą masa atomowa izotopy długo podniecony naukowcy, ale teorii Względność ustalenia związku między masą i energii organizmu ( E=mc 2 ), dał klucz do Ten adres Problem, a proton-neutron model atomowej jądro nie było Blokada do tak których Klucz podszedł. Rozwiązań zadanie potrzeba kilka szczegóły masy elementarne cząstki atomowe i Rdzenie (tabela 1.1).

Tabela 1.1

Waga i masa atomowa kilka cząstki
cząstek symbol

Waga kg

Waga fizyczny skala 1

elektroniczny

e

(9,1083  0,0003)  10 -31

(5,48763  0,00006)  10 -4

Proton

(1,67239  0,00004)  10 -27

1,007593  0,000003

Neutron

(1,67470  0,00004)  10 -27

1,008982  0,000003

cząstka alfa

(6,6433  0,0001)  10 -27

4,002780  0,000006

(Masy nuklidów i ich różnica definiować doświadczalnie z: spektroskopia masowa pomiary; Pomiary Energie różne reakcje jądrowe; Pomiary Energia i β- α-rozpady; mikrofalowy Pomiary dając nastawienie masy lub różnice.)

Porównaj masę  -cząstki tj. jądra helu, o masie dwóch i dwa protony neutronów z które w składzie. Dla tej kwoty Dwumasowe protonów i podwójne Masa neutronu odjąć wagę  -cząstki i otrzymaną tak więc wartość jest nazywana defekt masy

m=2Mp+2Mn-M=0,03037 UAM (1.1)

Jednostka atomowa masa

m UAM b= (1,65970,0004)10-27 kg. (1.2)

Korzystanie o komunikacji między masą i energii czyni teorię Względność mogą być określone Ilość energii która odpowiada to masa i wyrazić w dżulach lub wygodniej, w MeV ( 1 MeV=10 6 ev ). 1 MeV odpowiada Energia nabyła elektron przeszłość różnica potencjałów milionów woltów.

Energia odpowiadająca jeden atomowy jednostka masy, równe

E=m UAM z 2 b=1,6597 < i> 10 -27 8,99 10 16 b=1,49 10 -10 J=931 MeV. (1.3)

Obecność atomu wada hel waga (  m = 0,03037 UAM ), środki że gdy Edukacja został odrzucony energii ( E=  mc 2 = 0,03037  931 MeV=28 ). Mianowicie ta energia trzeba zrobić do jądra atomu hel do rozkładać do oddzielnego cząstek. Odpowiedn...


strona 1 z 10 | Następna strona


Podobne streszczenia:

  • Podsumowanie na temat: Związek między masą i energią
  • Podsumowanie na temat: "Ciemna masa". Mechanizm iluzji braku masy
  • Podsumowanie na temat: Prawo zachowania masy i energii
  • Podsumowanie na temat: Naukowe podstawy technologii i sprzętu granulacji aktywnej masy i tworząc e ...
  • Podsumowanie na temat: Literatura amerykańska: elity i masa