Szkoda moralna

Kategoria: Prawa cywilnego i procedury

Pojęcie i rodzaje szkody W prawie cywilnym krzywdy - to Odstępstwo, zniszczenie subiektywnych praw obywatelskich lub korzyści. Nie pojęcie" szkoda" " Szkoda"," strata". Szkody i obrażenia są rozpatrywane w jako sy...

 

wiecej >>>

Traktat

Kategoria: Prawa cywilnego i procedury

ZAMÓWIENIE SPRZEDAŻ 1. CONCEPT ZAMÓWIENIA I JEGO WARTOŚĆ SPRZEDAŻ zakupu i sprzedaży Umowa - umowę w tej według której sprzedawca zobowiązuje się do przeniesien...

 

wiecej >>>

Umowa budowlana

Kategoria: Prawa cywilnego i procedury

Spis treści Wprowadzenie 1. Pojęcie kontraktu budowlanego. Prawny rozporządzenia 2. Dokumentacja techniczna i szacunki 3. Stroną umowy kontrakty budowlane. Obowiązki stron. Współprac...

 

wiecej >>>

Umowa pożyczki

Kategoria: Prawa cywilnego i procedury

umowa uncompensated użytku () - kontrakt cywilny, w którym jedna ze stron (pożyczkodawca) zobowiązuje przenieść lub przenosi rzecz bezpłatnego czasowego użytkowania drugą stronę (Kredytobiorca), a ten ostatni jest zobowiązany do z...

 

wiecej >>>