Traktat

Kategoria: Prawa cywilnego i procedury

ZAMÓWIENIE SPRZEDAŻ


1. CONCEPT ZAMÓWIENIA I JEGO WARTOŚĆ

SPRZEDAŻ

zakupu i sprzedaży Umowa - umowę w tej według

której sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności w własnej

kupującego, a kupujący zobowiązuje się do podjęcia Lokale

i zapłacić mu pewną sumę pieniędzy. Jeśli pur-

Patel jest organizacja państwa, to WHO-

powstaje prawo do zarządzania operacyjnego nieruchomości. Taki sama

prawo wynika z innych organizacji wdrażających według

Prawo

lub statut (pozycja) zarządzanie operacyjne prop-

istnieje (art. 237 KC).

Essence jest umowa sprzedaży rozwiązanie

własności lub prawo do zarządzania operacyjnego na

sprzedawca nieruchomości i wygląd samego obiektu prawej

własności wa lub prawo zarządzania operacyjnego Kupujący-

Tell.

umowa sprzedaży jest legalne Formularz-

mu pośredniczące obrotu towarowego w Socjalistyczna

gospodarki. W zakresie produkcji towarowej dla satysfakcjonujące,

społeczeństwa konieczne jest renu sprzedaż

produktów na rynku. Umowa ta służy do zaspokojenia wszystko

ewentualne potrzeby konsumpcyjne ludności.

umowy sprzedaży jest dwustronne, Retribution-

nym, konsensusie.

W

stronami umowy sprzedaży - sprzedawca i pur-

Patel - może działać jako obywateli, socjalistyczny orga-

Organizacja i państwo radzieckie. Umowa zostaje zawarta między

obywatele, obywatele i organizacje socjalistyczne i

między organizacjami socjalistycznymi. Często umowa Podsumowując-

oznacza między obywateli (klientów) i Stan

lub spółdzielcze sklepy.

przedmiotem umowy sprzedaży może być tylko następnie

Lokale

które kupujący ma prawo do jego prop-

związana, nie może być przedmiotem umowy zakup

Lokale

stanowiących własność państwa lub Garnitur-

tości z obrotu cywilnego. Najbardziej przypadki

Przedmiotem umowy są towary zużycie.

Niektóre przedmioty (broń, samoloty i inne)

ze względu na jego znaczenie dla gospodarki narodowej, przez Rozważania-

nych, bezpieczeństwa państwa lub inny podstawy

mogą być zakupione tylko za specjalnym zezwoleniem (art. 137

CC)

Ograniczenie.


- 2 -

Artykuł 195. Pojęcie iskovoi stary

terminu przedawnienia uznane dla ochrony praw przez

roszczenie osoby, których prawa zostały naruszone.

Artykuł 196. ogólne ograniczenie stary

ogólny termin przedawnienia wynosi trzy roku.

Artykuł 197. ustawa specjalna stary

1. Dla niektórych rodzajów wierzytelności, prawa może usta-

navlivatsya specjalny przedawnienia, zmniejszona

lub dłużej w porównaniu do całego okresu.

2 przepisy art 195, 198 -. 207 tego Kod

także zastosowanie specjalnej przedawnieniu, jeśli

prawo stanowi inaczej.

Artykuł 198. Nieważność Umowa

zmienić przepisy o przedawnieniu stary

Okresy

przedawnienia i procedura ich wyliczenia nie jest może

być zmieniona w drodze porozumienia stron.

podstawy do zawieszenia i przerwania terminy

iskvoy ograniczenia ustanowione w niniejszym Kodeksie i inne

prawa.

Artykuł 199 Stosowanie ograniczeń stary

1. Wymóg naruszenia praw ochrony przyjęte do

sądowej, niezależnie od upływu Ograniczenie

temu.

2. ograniczenie odnosi się tylko do sądu Ochrona-

NIJ strony sporu przed Trybunał rozwiązania.

upływem okresu przedawnienia w sprawie stosowania gdzie

stwierdził strona sporu, jest podstawą wprowadzenie...


strona 1 z 8 | Następna strona


Podobne streszczenia:

  • Podsumowanie na temat: Umowa sprzedaży nieruchomości. Zadania umowy. Umowa franczyzowa
  • Podsumowanie na temat: Umowa sprzedaży umowy sprzedaży nieruchomości i przedsiębiorstwa
  • Podsumowanie na temat: Umowa sprzedaży: pojęcie, treść. Inne umowy
  • Podsumowanie na temat: Umowa sprzedaży obce: język umowy, wejście w życie i zmiany umowy.
  • Podsumowanie na temat: Pojęcie własności. Umowa sprzedaży prawa rzymskiego