Elektroniczna archiwizacja planet układu słonecznego

Kategoria: Nauka, programowanie

tekst programu:

# include

# include

# include

# include

# include

struct PL / / Ustawienie strukturalne zmienne

{

char namepl [18],

int rok;

char ludzi [15],

int sputnik,

PL * poprz;

PL * next;

;}

nieważne menu1 () / / funkcja menu głównym

{

ClrScr ()

printf("nt╓────────────────────────────────────────────────────────────╖n");

printf ( " T ║ ║" )

puts (" n t ║ K R T O T K E R P T H E ║ n" );

" T ║ t t C O L N E W J N O S I S T E M N ║" )

puts (

"t╙────────────────────────────────────────────────────────────╜ " )

puts (" n t t Main Menu: n");

puts (" t t 1 - Rekomendacje . użytkownika" );

puts (" t t 2 - Wprowadzanie danych.");

puts (" t t 3 - wyświetla wszystkie dane.");

puts (" t t 4 - Zobacz, usuwanie, . Dodatek" )

puts (" t t 5 - dane wyjściowe na specyficzne . podstawy" );

puts (" t t 6 - sort.");

puts (" t t 7 - wyjście.");

}

nieważne menu2 () pozycji / / MENU

{

puts (" n n n n t t t Menu Szukaj: n" );

puts (" t t t 1 - Zawarcie przez nazwę . planeta" )

puts (" t t t 2 - Zakończenie roku otwarcia.");

puts (" n n n n n n n n n n n n n n n t dla Wyjście do menu głównego, naciśnij dowolny klawisz" );.

}


nieważne sovet (char * s) / / funkcja wskazówki

{

okno (1,25,79,25),

textcolor (zielony + niebieski)

TextBackground (biały + żółty),

ClrScr ()

cprintf ("% s", s);

textcolor (10)

okno (1,1,79,25),

TextBackground (0)

}

nieważne vvod (PL * PLA) struktury / / funkcja wejścia

{

zrobić

{

ClrScr ()

puts ("Podaj nazwę planety:");

fflush (stdin);

dostaje (pla-> namepl)

}

while (strlen (pla-> namepl)> 18)

Do

{

puts ("Rok odkrycia planety:");

scanf ("% d", & (pla-> rok))

}

while ((pla-> rok) <-30000 | | (Pla-> rok)> 30000),

Do

{

puts ("Kto odkrył planetę:");

fflush (stdin);

dostaje (pla-> ludzi),

}

while (strlen (pla-> osób)> 15)

Do

{

puts ("Ile satelity?")

scanf ("% d", & (pla-> sputnik))

}

while (((pla-> sputnik) <0) | | ((Pla-> sputnik)> 999))

}

PL * vvodall () struktury / / funkcja wejścia

{

PL * playn, * PLA,

ClrScr ()

sovet ("Enter planetę")

PLA=(PL *) malloc (sizeof (PL))

vvod (PLA),

playn=PLA,

PLA-> next=NULL;

<...


strona 1 z 10 | Następna strona


Podobne streszczenia:

  • Podsumowanie na temat: Menu. Funkcja menu
  • Podsumowanie na temat: Rozwój funkcji menu (na przykład menu restauracji "Turystyczna")
  • Podsumowanie na temat: Opracowanie algorytmu inteligentnego systemu informacyjnego menu "Obli ...
  • Podsumowanie na temat: Rozwój środków dla realizacji menu bankiet w kawiarni "Kayfe." ( ...
  • Podsumowanie na temat: Danih baza "Katedra" s Menu w dostępie MDI