Używając metafor w poezji S.Yesenin

Kategoria: Język obcy

Rozdział Ι obrazowość języka werbalnego Narzędzia 1.1 reprezentacyjne i wyrazistych pomocą języka W rosyjskim, istnieje wiele narzędzi, które są wykorzystywane do tworzenia obrazów do tworzenia nowych z...

 

wiecej >>>