Spurs Wstęp do językoznawstwa

Kategoria: językoznawstwo

1. Z zastrzeżeniem Ya Komunikacja z innymi naukami Ya. Rp przy świecie Istnieją tysiące różnych językach. A jednak nie chodzi tylko o" językach" ale także o" języku" - ludzki język jako coś jednolitego. Mamy...

 

wiecej >>>

Język i kultura

Kategoria: językoznawstwo

Na obecnym etapie rozwoju nauki i bardziej oczywiste staje się potrzeba kompleksowego badania językowe i społeczno-kulturowe procesy w ich funkcjonalnej interakcji w trakcie rozwoju historycznego społeczeństwo. Celowość takiego podejś...

 

wiecej >>>