International Economics (kon.rab organizacji i planowania badań i rozwoju con

Kategoria: teoria ekonomiczna

ukraińskiego Ministerstwa Edukacji

Instytut

Czerkasy ZARZĄDZANIE

(Chiu)

działu zarządzania

250018, Czerkasy, ul. Nechuya Levitsky, 16


ilość pracy kontrola 1

sprawie dyscypliny

organizacji i planowania Prace badawczo-rozwojowe,

profesor Ph.D. JS Zadorozhnii


uczeń c. SCM-61 OV Ivushkin

Opcja 5/21

1999

TREŚCI

Cel praca i krótkie informacje teoretyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. Warunki odniesienia dla wdrażania na R & D

przesunięcie maszyna rozwój Drukuj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Plan plan pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. Realizacja harmonogramu badań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

4. Indywidualny plan pracy do wykonania

projekt techniczny i prace pomocnicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

LISTA Źródeł. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

.

1 Cel: Nabycie umiejętności organizacji pracy na rozwój NTD.

2 Krótka informacja teoretyczna:.

grupy badawcze

klasyfikacji nowość:

- Rozwój poprzedni,

B -. nowy

Etapy badania:

1. Wybór kierunku badań. (Opracowanie i przyjęcie TK. Przygotowanie i zawarcie umowy).

2. Badania teoretyczne i eksperymentalne.

3. Uogólnienia i oceny wyników badań.

grupy badawcze

klasyfikacji Trudność:

wyniki:

sposoby

badawcze do tworzenia:

badania i prognozy naukowe i techniczne:

). Kompleksy,

B). Urządzenia,

B). Jednostki funkcjonalne;

T). Procesy, technologie

Zastosowanie:

Szukaj

rozwiązań technicznych dla rozwoju:

). Kompleksy,

B). Urządzenia,

B). Jednostki funkcjonalne.

Szukaj

sposoby techniczne do modernizacji:

). Kompleksy,

B). Urządzenia,

B). Jednostki funkcjonalne

Zatwierdzone

----------------

SIWZ dla wykonania badań na rzecz rozwoju maszyny offsetowej

1. Celem badań

2. Podstawą do pracy TOR jest szacunkowa liczba 1 do wykonania 5/21.

3. Badania składu

4. Podstawowe dane techniczne:

4.1. Części mechaniczne -2000.

4.2. Zespoły mechaniczne -700.

4.3. E. rad. elementy - 250

.

4.4. Max PCB -5.

4.4. Rozwój produktów strukturalnych schematu -. Arkusza 3 A1

4.6. Opracowanie raportu okresowego -. 400 arkuszy A4

4.7. Rozwój funkcjonalnych produktów drukowanych - 7 arkuszy A2.

4.8. Rozwój produktów koncepcyjnych -. 7 arkuszy A2

4.9. TK Development druku arkusz 2 A2.

4.10. Opracowanie metodologii dla stworzenia układu -. 100 arkuszy A4

4.11. Opracowanie programu i techniki badawcze układu -. 140 arkuszy A4

4.12. Opracowanie planu projektu 4 dok.

4.13. Opracowanie raportu końcowego 140 arkuszy A4.

4.14. Nik układ na jego zgodność z wymaganiami technicznymi 14 arkuszy A4.

4.15. Przygotowanie i wykonanie IT artykułów z czasopism 1 dok.

Term 12 miesięcy pracy.

Koszt 1 400 UAH miesięcznie.

Menedżer projektu _______________ OV Ivushkin

Zatwierdzony

Chief Projektant

Przedsiębiorstwa

__________________

______________ 1999

harmonogram prac

Stage

ramach Etapu

Imię etapy, treść prac

...


strona 1 z 7 | Następna strona


Podobne streszczenia:

  • Podsumowanie na temat: Opracowanie arkuszy kalkulacyjnych
  • Podsumowanie na temat: Program Microsoft Excel. Jego zastosowanie do rozwoju arkuszy kalkulacyjny ...
  • Podsumowanie na temat: Teoria pracy socjalnej jako dyscypliny naukowej: obiektu i przedmiotu badań ...
  • Podsumowanie na temat: Biznes plan dla arkuszy azbestu modernizacja linii produkcyjnych
  • Podsumowanie na temat: Opracowanie i realizacja planu badań (na przykład firma La Ruth chemiczny)