Doktryna ekonomiczna Ricardo

Kategoria: teoria ekonomiczna

WSTĘP. Teorie handlu międzynarodowego, prowadząc od początku Angielski klasycznej ekonomii politycznej, odbyła się w kilku etapach jego rozwoju wraz z rozwojem światowej myśli ekonomicznej. Jednak ich centralne probl...

 

wiecej >>>