Analiza rentowności działalności handlowej bankowych z papierów wartościowych

Kategoria: Gospodarczy i modelowanie matematyczne

hasło do logowania się w bazie danych: 123
DB Nazwa:" CBA"
Format: Microsoft Access

treści


Wstęp 3

1 Wydajność inwestycja papierów wartościowych, 6

1.1 klasyfikacja Metody obliczania otrzymując 6

1.2 definicja wydajność na podstawie złożonych 11 procent

1.3 obliczenie powrót operacje GKO - OFZ 12

1.3.1 obliczenie wydajność GKO 12

1.3.2 obliczenie powrót OFZ i OGSZ 16

1.4 Czynniki ograniczające wydajność operacje papierów wartościowych, 20

1.4.1 Wpływ komisji wynagrodzenie 21

1.4.2 Czas opóźnienia 21

21

1.4.3 wspólny Wpływ tymczasowe LGD i prowizje 22

1.4.4 Wpływ inflacji 24

1.4.5 wydajność podlega opodatkowaniu 26

1.5 Obliczenie wydajność portfel papierów wartościowych Wydanie 27

1.6 Efektywna krzywa otrzymując 30

2 Produkcja Problem 35

2.1 Organizacyjne i ekonomiczne 35 Istota problemu

2.2 Opis w oryginale (Wejście) i wyjście informacja 35

2.3 Informacja Wdrożenie modelu Zadanie 40

3 Oprogramowanie realizacja Projekt 42

3.1 Atrybutywny część 42

3.2 Realizacja 49 zapytań

3.3 Forma wyjściowa 54

3.4 Obroń bazę Dane z nieautoryzowane Dostęp 58

3.5 Wymagania do technicznego zapewnienie 59

3.6 Wymagania Oprogramowanie zapewnienie 62

Wnioski 63

Lista używany Źródła 64

Załącznik - Dane Schemat Baza danych 65

aplikacji b - realizacja DB pyta 66

Dodatek

B.1 - realizacja zapytanie" rentowność Inwestycje w zakresie ICT" 66

Dodatek

B.2 - Realizacja Żądanie" Pełny wydajność przez OGSZ" 66

Dodatek

B.3 - Realizacja zapytanie" prąd wydajność delikatnie do terminu zapadalności" 67

Dodatek

B.4 - Realizacja zapytanie" prąd wydajność przez OGSZ" 67

Dodatek

B.5 - Realizacja zapytanie" prąd wydajność OFZ" 67

Dodatek

B.6 - Wdrażanie query 'prawdziwe wydajność GKO biorąc pod uwagę czas pozostaje w tyle" 68

Dodatek

B7 - Realizacja Żądanie" pełna wydajność OFZ podano Komisja" 70

Dodatek

B8 - Realizacja zapytanie" rentowność inwestycji na OGSZ" 70

Dodatek

B9 - Realizacja zapytanie" rentowność inwestycji na OFZ" 71

Dodatek

B.10 - Realizacja zapytanie" Wydajność ICT średnio cena" 71

Dodatek

B.11 - Realizacja zapytanie" Wydajność Koszty ICT Odcinający" 71

Dodatek

B.12 - Realizacja zapytanie" Wydajność zakup bonów skarbowych" 71

Dodatek

B.13 - Realizacja zapytanie" Wydajność sprzedaż bonów skarbowych" 72

Dodatek

B.14 - Realizacja zapytanie" kupon OFZ dochody" 72

Dodatek

B.15 - Realizacja Wniosek" urzędnik wydajność OFZ" 73

Załącznik W - Weekend Formularz 73

Dodatek

B.1 - Strona główna Formularz 73

Dodatek

B.2 - forma" danych Gospodarczy Bank" 74

Dodatek

B.3 - forma" danych na bony" 75

Dodatek

B.4 - forma" płatności wydajność delikatnie" 75

Dodatek

B.5 - forma" rentowności Inwestycje delikatnie" 76

Dodatek

P6 - forma" wykres wydajność Inwestycje delikatnie" 77

Dodatek

B.7 - forma" inne wydajność delikatnie" 77

Dodatek

B.8 - forma" Wydajność delikatnie do terminu zapadalności" 78

Dodatek

B.9 - forma" Wydajność delikatnie na średniej ważonej cena" 78

Dodatek

B.10 - forma" Wydajność delikatnie kosztuje strzyżenie" 79

Dodatek

B.11 - forma" Wydajność zakup delikatnie" 79

Dodatek

B.12 - forma" rentowności sprzedaż delikatnie" 80

Dodatek

B.13 - forma" prąd wydajność do terminu zapadalności delikatnie (nawet Close)" 80

Dodatek

B.14 - forma" Obliczanie wydajność ostrożnie, biorąc pod uwagę Cz...


strona 1 z 27 | Następna strona


Podobne streszczenia:

  • Podsumowanie na temat: Dodatek i wyrostka robaczkowego
  • Podsumowanie na temat: Jak zorganizować sekty. Dodatek
  • Podsumowanie na temat: Dodatek i synteza subtraktywne kolor
  • Podsumowanie na temat: Dodatek do emerytury i ruchomych aktywów
  • Podsumowanie na temat: Odżywcze dodatek aspartamu E951