Analiza modelu duapolii

Kategoria: Gospodarczy i modelowanie matematyczne

Podsumowanie Numer 3 na Ekonomia i matematyka Modelowanie

Student grupa

M-2-4

Ivannikov Siergiej

Naukowy Szef

Babeshko LO


Moskwa 1996

Duapoliya - jest szczególny przypadek oligopol. W duapolii uważane 2 konkurujących firma. I każdy przy wyborze Nakład Nie bierze pod uwagę tylko bezpośrednie wpływ na rynku, ale pośrednio Wpływ zawodnik.

warunki

2 przedsiębiorstw produkować jednorodny towary. Ceny od Zarządzanie objętość Kwestii związanych liniowo następująco Wartości:

P=a-by; > 0; b> 0

którym

P - Ceny

r kruszywo Objętości

C - Koszty każdego firma

z - granica koszty, które nie zależy produkcji

d - Naprawiono koszty

Każdy Rp firma musi wybierz wielkość produkcji, który maksymalizuje zysk. Zarówno Firmy są Rozwiązanie jednocześnie.

Zysk wynosi

- przypuszczalny Odmiana (reakcja Druga firma do zmian Nakład Pierwsza firma.

Nie

kilka Modele opisujące zachowanie firm należące do duapoliyu.

modelu Cournot W

Cournot przypuszczalny różnice są zero. Każdy z duapolistov myśli zmiany własny wielkość produkcji nie wpływa zawodnik, tj. objętość Zawodnik uwalnianiu stała.

para Wielkość produkcji w 1 i 2 - rozwiązanie System (bilans Cournota).

;

- Realizacja krzywa Pierwsza firma

zdefiniować optymalny Objętość 1 liczba firmy w zależności emisji konkurentem.

- Realizacja krzywa Druga firma

Graficznie

równowaga ta zdeterminowany Krzywe odpowiedzi. Głównym warunkiem Cournot jest stałość Nakład konkurentem.

Ten

uzasadnione w następujących przypadków:

Firmy wybrany tom Jeden problem razy, a następnie Nie zmienia

Tom odpowiadający modelu równowaga Cournot - zawodnicy nie ma powodu ich zmienić.


modelu Stekelberga

ten model dozwolony niezerowe przypuszczalny zmiana. Niech pierwsza firma sugeruje że druga silna wola zareagować odpowiednio Krzywa reakcji Cournot.


Based z tym, że obliczenia przypuszczalny Odmiana:

tak, w 1 i 2 - bilans Stekelberga Numer 1 dla firmy.

Zamówienie Rozwiązanie W

ten model Firmy zgadzają W celu zmaksymalizowania zyski.

n=n 1 + P 2

F =-o-o-c=0

Exodus Cournot znacznie korzystne dla firm niż idealny konkurencja a nie jako korzystne w rezultacie umowny transakcje (np. organizacja Kartel).

Rozpatrzenie Przykład

za pomocą wynagrodzenie Przykład powyżej Modele zdefiniować woluminów Zysk i firm" następujący Danych:

Dane:

P=320-2y

C i =cy i + D

d=0; c=80; y=y 1 + y 2

Model Cournot-. W punkcie równowagi


Model Stekelberga


Niech uczestniczą obie firmy, a następnie okazja zmiany wielkość produkcji konkurent wyrażone jak:

Tom Rejestracja - Nierównowaga Stekelberga.


modelu umowny rozwiązania

Wynik wyrażone jako tabela (macierz płatności)


Cournot

Stekelberg

Dog.reshenie

Cournot

3200

40

3200

40

-

-

-

-

Stekelberg

3600

60

1800

30

3840

48

3840

48

3600

30

3600

30

Dog.Reshenie

- - - - - -

Wnioski: Ten

Płatności matrix potwierdza nasze założenie że maksymalna zyski są za pomocą następujący Danych:

Duapoliya

P 1 b=P 2 b=3600

Optymalne

Objętość - 30

negocjacji transakcji, tj. Wzór umowy rozwiązania.