B. Malinowski, "Śmierć i reintegracji"

Kategoria: kulturowe

7. Śmierć i reintegracji grup. B. Malinowski * Wszystkich źródeł religii i najwyższej ostatecznego kryzysu życia - śmierci - jest sprawą najwyższej wagi. Śmierć jest bramą do innego świata, nie tylko w sensie dosłownym. Sądzą...

 

wiecej >>>

B. Malinowski, "Magia i religia"

Kategoria: kulturowe

4. Magii i religii. B. Malinowski * Sztuka magii i mocy wiary Magia! Samo słowo - jakby zasłona, za którą kryje się tajemniczy i zagadkowy świat! Nawet dla tych, którzy pragną dla okultystycznej cudzoziemcowi, który nie...

 

wiecej >>>