Regionalna Organizacja i działalność regionalnych przedstawicieli handlowych

Kategoria: zarządzanie

Sergey Igorevich Kipyukov, PhD, Profesor marketingu, Graduate School of Management, Konsultant marketingu i dystrybucji firm rosyjskich i międzynarodowych.

Analiza pomaga klientom zidentyfikować najbardziej obiecujące kupujących w regionach i Produkujemy ich definicji kodu segmentacji i wartości każdego klienta i form metody pracy z nim. Sprzedaż w regionach muszą być zgodne zarówno strategiczne decyzje dotyczące zarządzania i planowania w firmie poziom zwykłych wykonawców. Rozważenia podstawowych aspektów organizacji Działalność przedstawicielstwa sprzedaży w regionach.

sprzedaży w regionach muszą być zgodne zarówno na strategiczne decyzje podejmowane Zarządzanie firmą i planowania na poziomie zwykłych wykonawców. Rozważmy podstawowe aspekty organizacji działu sprzedaży w regionów.

1. Towary. Ujawnić rezerwy sprzedaży niektórych towarów w regionach i określenia możliwości w celu zwiększenia sprzedaży, trzeba przeanalizować Sprzedaż tego produktu (w tym i innych regionów) i wyjaśnienia związane z jego cechy, które mogą być interesujące dla klientów regionalnych. W jako swego rodzaju dodatek do prezentacji może być" większy oferta" , który obejmuje dodatkowe produkty i usługi niezbędne dla klienta do teraźniejszość i przyszłość. Prezentacja towaru elementem wsparcia są materiały promocyjne, które pomogą wykazać przedstawiciela regionalnego całe spektrum dostawcy oraz zainteresowanie klientów w Rozwój stosunków.

2. Klientów. Analiza pomaga klientom zidentyfikować najbardziej obiecujące kupujących w regionach i ich definicja kodu dokonać segmentacji wartość każdego klienta oraz formy i metody pracy z nim. Z jednej strony, firma definiuje potencjał firm z różnych klientów regionalnych, wysoki, średni lub niskie, a na drugiej - formułuje nastawienie klienta do dostawcy przyjazny, obojętny lub wrogo. Priorytetem dla rozwoju klientów grupy mogą być podane w liczbach: przyszłych nabywców z wysokiej wykazanie potencjału i przyjazne nastawienie do firmy dostawcy, badanym jako klientów w pierwszym etapie (w praktykach marketingowych takich kupujących angielski zwany" Prospekt"). Klienci są ogólnie uznawane za drugi etap obiecujące Trzeci - zmartwiony czwarty - beznadziejna. Ważnym zadaniem w pracy z klientów w tych obszarach jest zwiększenie wielkości i częstotliwości dla każdego zamówienia klientów.

3. Administracja. Indywidualna organizacja handlu regionalnego Przedstawiciel oznacza specyfikację planowanych celów, definicję Norm i specyfikacji dla obsługi klienta, jak również zapewnienie skuteczności skuteczna interakcja pomiędzy pracownikami działów sprzedaży z innych usług w miejscu pracy na rynkach regionalnych. Obowiązkowy element organizacji sprzedaży Przedstawiciel jest przygotowanie raportów na temat ich sprzedaży i rozliczania kosztów, sprzedaży regionalnych. Szef Sprzedaży powinien płacić Regionalnych uwagę na cele osobiste reprezentatywnej pomóc w identyfikacji problemów zwiększenia sprzedaży i szkolenia pracowników, jak również do oceny poziomu Konkurencyjność regionalna w ogóle sprzedawcy. Jak sprzedaży działalności pomocnicze są uważane za handel wspierające konferencyjne (regularne spotkania szef sprzedaży regionalnych przedstawicieli), w celu promowania Akcji Sprzedawanych (seminaria, prezentacje, konferencje) kampanie reklamowe i koordynować współdziałanie z dealerów i dystrybutorów.

4. Czas. Analiza z wykorzystaniem czasu okazuje się, że spędzony czas personel sprzedaży i czatuje zastrzega tymczasowe w celu ułatwienia zwiększenia sprzedaży i rozszerzenia klienteli. Planowanie czasu Przedstawiciel jest na podstawie ustalonych norm czasowych i kontroli nad ich przestrzeganiem. W porównaniu z sytuacją na lokalnym rynku przydatny pomiar czasu w zakresie sprzedaży regionalnej przeprowadzić inac...


strona 1 z 4 | Następna strona


Podobne streszczenia:

  • Podsumowanie na temat: Poprawa w miejscu pracy pracowników organizacji na przykład w miejscu pracy ...
  • Podsumowanie na temat: Rachunkowość sprzedaży produktów (prac, usług), rozrachunki z nabywców i kl ...
  • Podsumowanie na temat: Kredytów dla klientów i wzrost sprzedaży
  • Podsumowanie na temat: Zarządzanie kanałami sprzedaży towarów przemysłowych i zarządzania sprzedaż ...
  • Podsumowanie na temat: Umów sprzedaży dostawy jak najczęstszych form prawnych sprzedaży towarów w ...