Krzywe i powierzchnie

Kategoria: geometrii wykreślnej

Ministerstwo Edukacji

Riazań państwo Częstotliwości radiowej Akademia

Departament NMS

Podsumowanie

w inżynierii i grafiki komputerowej

na:

«krzywych i powierzchni »


Zakończony:

Grupa

uczeń 351

Litwinow PE

sprawdziła się:

Litwinow TM

Riazań w 2003 roku.

Zawartość

1.Введение……………………………………………………………………………..3

2. Płaskie krzywe. ..................................................................... 4

3. Zrozumienie powierzchni. 5 .........................................................

4. Powierzchnia rewolucji wykluczyć. 6 .....................................................

5. Powierzchnia rewolucji nonruled. .................................................. 8

6. Nawierzchnia z płaszczyzną równoległość. ............................................. 11

7. Powierzchnia zadawane ramki. ..................................................... 12

8. Krzywe kosmiczne linia. ........................................................ 13

9. Lista używane literatura. ...................................................... 14

Wprowadzenie.

zajmują specjalne linie pozycja w geometrii wykreślnej. Korzystanie z wiersza, można utworzyć wizualne Modele z wielu procesów i śledzić je w czasie. Linie pozwalają ustalenia i zbadania funkcjonalny związek między różnymi ilości. Z linii udało się rozwiązać wiele problemów naukowych i inżynierskich którego rozwiązanie analityczne często skutkuje bardzo kłopotliwe aparat matematyczny.

Linie

są szeroko stosowane w projektowania powierzchni różnych postaciach technicznych.


płaskie krzywe

Krzywa - to trajektoria przesuwa punkt. Jeżeli łuk jest połączony ze wszystkimi punktami samolot, to się nazywa samolot . Procedura samolot algebraiczne Krzywa jest uważany maksymalna liczba punktów przecięcia z linią prostą. Do Krzywe płaskie obejmują wszystkie krzywe drugiego rzędu. Figura 1 przedstawia strukturę te krzywe i podano ich kanonicznych równań.

Elipsa jest zbiorem punktów M, dla których suma odległości od punktów F1 i F2 Samolot jest stała i równa osi głównej AB (Fig. 1a). Punkty F1 i F2 zwane ogniska. skonstruować punkt należącej do elipsy, czy dany ogniska F1, F2 i szczyty A i B. W tym celu bierzemy osi AB L i dowolnym punktem ostrości F spędzić łuk kołowy Promień AL. Następnie wyciągnąć z ogniska F2 łuku BL przecinających pierwszy promień łuku w punkcie M. Zatem F1M + F2M = AB.

równych osiach elipsa staje się krąg , jest miejscem punkty w równej odległości samolotu od danego punktu O (rys. 1b).

Parabola jest zbiorem punktów M, dla których odległość do punktu F samolot i kierować KN, nie przechodząc przez F, to

(Fig. 1c).


Fot. 1

Góra O paraboli dzieli odległość od F do linii KN połowa. Punkt F nazywa focus, bezpośredni KN - dyrektorka . Konstruujemy punkt M należącej do paraboli, jeśli podano ostrości F i Dyrektorka KN. Aby to zrobić, trzymać linię LM / / KN i z punktu F do wskazania jego okrągły promień łuku MN. Tak, MN=MF.

hiperbola jest zbiorem punktów M, dla których Różnica pomiędzy odległości od punktów F1 i F2 powierzchni jest stała i równa odległości pomiędzy wierzchołki i B na krzywej (Fig. 1d). Punkty F1 i F2 nazyvayutfokusami oś X - oś rzeczywista i Y - urojony.

Zrozumienie powierzchnie.

powierzchni - to locus linii porusza się w przestrzeni zgodnie z określonym prawo. Ta lin...


strona 1 z 4 | Następna strona


Podobne streszczenia:

  • Podsumowanie na temat: Krzywe i powierzchnie drugiego rzędu
  • Podsumowanie na temat: Krzywe i powierzchnie drugiego rzędu
  • Podsumowanie na temat: Pojawienie się psychiki. Sytuacje, w których psychika nie jest potrzebne, ...
  • Podsumowanie na temat: Krzywe drugiego rzędu
  • Podsumowanie na temat: Krzywe drugiego rzędu