Jak być prawosławny dzisiaj?

Kategoria: Religia i mitologia

Priest. Maxim Kozlov 1. Dlaczego idziemy do kościoła? - Powiedział, że się do mnie, w co wierzysz, jeśli zapytać takie pytania są inteligentne. Musi wierzyć nie iść do świątyni, aby porozmawiać z przyjacielem lub...

 

wiecej >>>

Prawosławie i inne wiary

Kategoria: Religia i mitologia

Priest. Maxim Kozlov 1. Czym jest protestantyzm? - Samo słowo mówi protestanci - ci, którzy protestują, ci, którzy mówią, Jestem moja własna opinia, mój własny osąd, postawić własny umysł przede wszystkim. Mój w...

 

wiecej >>>

Wikary

Kategoria: Religia i mitologia

Wikariusz - od łacińskiego słowa Vicarius, co oznacza, zastępca. Szczególnym zastosowaniem jest odbierany przez słowo odniesieniu do urzędników. Od czasów Konstantyna Wielkiego Cesarstwa Rzymskiego podzielony na cztery duże dzielnic...

 

wiecej >>>

Biblijny obraz człowieka

Kategoria: Religia i mitologia

Bachtin MV 1. Monoteizm biblijny Nie ustawienie sobie za zadanie, aby pokryć w tak krótkim eseju głębię i wszystko ukryty sens biblijnej antropologii i etyki, i spróbować śladu dialektyka obejmuje dwa główne ...

 

wiecej >>>