Bezpieczeństwo i higiena pracy (notatki do wykładów)

Kategoria: Departament Wojskowy

Treść:

Artykuł 77 Wewnętrzna службы:........................................................................................................................................................... 1

Литература:............................................................................................................................................................................................... 1

Wstęp. Cele kursu Pne, jego содержание........................................................................................................... 1

Rozdział I. Społeczeństwo i bezpieczeństwo ludzkie we współczesnym świecie ............................................... 2 ........

Temat 1: Naukowe podstawy bezpieczeństwa жизнедеятельности................................................................................................ 2

Wykład 1: Bezpieczeństwo Życie w ramach bezpieczeństwa narodowego Rosji ............................. 2

Wykład 2: koncepcja bezpieczeństwo militarne службы............................................................................................. 3

Temat 2: Niebezpieczeństwa siedliska i Środki mające na celu ograniczenie szkód spowodowanych przez nich ............................................ 5 ........................

Wykład 3: Zagrożenia naturalne i ochrona них.......................................................................................................................... 5

Wykład 4: Niebezpieczeństwa społeczne codziennego życia i działalności wojskowej w celu zapobiegania im. 6

Temat 3: awaryjne i wyeliminowanie ich последствий........................................................................................ 8

Wykład 5: człowieka katastrofy характера................................................................................................................................................ 8

Sekcja II. Bezpieczeństwo eksploatacji ВВТ................................................................................................................... 10

Temat 4: Organizacja bezpiecznej Operacyjny ВВТ............................................................................................................. 10

Wykład 6: Oprogramowanie systemowe bezpieczna praca ВВТ............................................................................................... 10

Wykład 7: System Przygotowanie l / s zgodność z wymogami bezpieczeństwa w funkcjonowaniu żeglugi śródlądowej ...................... 11

Temat 5: Zabezpieczenie Poszczególne gatunki работ............................................................................................... 13

Wykład 8: Organizacja i realizacja działa na ВВТ...................................................................................................................... 13

Temat 6: СВЧ-излучение........................................................................................................................................................................... 15

Wykład 9: MBP operacyjny Źródła СВЧ-излучения.................................................................................................. 15

Temat 7: Ogień безопасность........................................................................................................................................................ 17

Wykład 10: Organizacja i wsparcie bezpieczeństwa pożarowego w jednostkach wojskowych ............................................. 17 ............

Sekcja 3. Operacyjny bezpieczeństwa электроустановок.................................................................


strona 1 z 22 | Następna strona


Podobne streszczenia:

  • Podsumowanie na temat: Wykład na temat światowej gospodarki
  • Podsumowanie na temat: Wykład na temat ogólnych zagadnień historiografii
  • Podsumowanie na temat: Zaplanuj wykład na temat "Metod Matematycznych"
  • Podsumowanie na temat: Wykład na temat "przemysłu i techniki"
  • Podsumowanie na temat: Wykład na podstawy działalności handlowej